Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGóLNE


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych" w skrócie PZHGP, a w Statucie niniejszym określane jest terminem "Związek".

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą jego Zarządu Głównego w Chorzowie. Związek ma prawo powoływać okręgi i oddziały na terenie całego kraju.

§ 3

  1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.) pod numerem KRS : 0000087738.
  2. Związek posiada osobowość prawną.
  3. Okręgi mają obowiązek posiadać osobowość prawną. Za zobowiązania osoby prawnej odpowiada każda jednostka swoim majątkiem. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną na własną prośbę za zgodą Zarządu Głównego lub właściwego Zarządu Okręgu posiadającego osobowość prawną.
  4. Nabywanie i zbywanie majątku trwałego przez terenową osobę prawną, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania na Okręgowym Walnym Zebraniu lub przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania na Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów.
  5. Związek ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci, oraz ustanawiania i nadawania odznaczeń związkowych.

§ 4

Związek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod nazwą "Federation Colombophile Internationale" (FCI).


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"