Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ I

Organizacja lotów

1. Loty gołębi pocztowych dla członków zrzeszonych w PZHGP planują i organizują :
a. Zarząd Główny - Regiony
- loty ogólnopolskie,
- loty międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów
- loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów Lotowych
- loty rejonowe,
d. Zarządy Oddziałów
- loty ćwiczebne,
- loty oddziałowe,
e. Zarządy Sekcji
- loty ćwiczebne za zgodą macierzystego oddziału.
2. Zarządy oddziałów i okręgów zobowiązane są do współdziałania przy organizacji lotów organizowanych przez jednostki nadrzędne poprzez :
a. ustalenie harmonogramu załadunku gołębi do kabin,
b. ustalenie trasy i czasu załadunku kabin,
c. przygotowanie odpowiedniej ilości i jakości kabin,
d. wyposażenie kabin w karmę i wodę, co najmniej na dwie doby, pojemnik na wodę i karmę, przybory do karmienia i pojenia gołębi, sprzętu do obsługi kabin itd.,
e. typowanie kandydatów na konwojentów,
f. organizowanie odpowiednich ilości punktów wkładań, oraz nastawiania i otwierania zegarów.
3. Konwojentów na loty ustalają zarządy jednostek organizujących dany lot.
4. W celu właściwej koordynacji planowania lotów ustala się :
a. Zarząd Główny w terminie do 30 listopada każdego roku przedstawi zarządom okręgów planowane loty ogólnopolskie i międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów w terminie do 31 grudnia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów i rejonom lotowym planowane loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów lotowych w terminie do 31 stycznia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów planowane loty rejonów,
d. Zarządy Oddziałów w terminie do końca lutego każdego roku ustalą kompletny plan lotów oddziałów z uwzględnieniem lotów rejonowych, okręgowych, ogólnopolskich i przedstawią do wiadomości wszystkim członkom oddziału,
e. loty ćwiczebne mogą być planowane i organizowane w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.
5. Jednostki organizacyjne niższych szczebli winne brać udział w lotach organizowanych przez jednostki nadrzędne.
6. Plany lotów oddziały składają w terminie do 15 kwietnia każdego roku do :
a. Zarządu Okręgu,
b. Zarządu Głównego poprzez zarząd Okręgu do 30 kwietnia.
7. Rok kalendarzowy dzieli się na dwa sezony lotowe :
a. sezon lotów gołębi dorosłych,
b. sezon lotów gołębi młodych tj. gołębi w roku urodzenia. Hodowca może wysłać na lot gołębi młodych także gołębie dorosłe, ale bez możliwości zdobywania nimi konkursów i za zgodą Zarządu Oddziału.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"