Międzynarodowy Magazyn Hodowców Gołębi Pocztowych

Publikacja na stronie: wtorek, 3 września 2019r.    Czytano: 1758 razy

Na końcu sezonu lotowego

Selekcja gołębi lotowych jest jednym z najtrudniejszych zadań. Nawet doświadczeni hodowcy są ostrożni w swoich ocenach, ponieważ wiedzą, że trudno wydać pewną i ostateczną ocenę tylko na podstawie cech zewnętrznych gołębia. Dlatego najczęściej selekcja przyjmuje postać selekcji negatywnej, tzn. nie wybiera się gołębi, co do których ma się wielkie oczekiwania, ale usuwa się z gołębnika gołębie, o których można z całą pewnością powiedzieć, że się nie sprawdzą.

Obraz:

Jakie kryteria stosować w selekcji?

Tylko witalne gołębie są zdolne do największego wysiłku fizycznego na lotach konkursowych. A więc w trakcie selekcji trzeba uwzględnić to kryterium. Jak rozpoznać brak witalności u gołębi? Jedno spojrzenie nie wystarczy do wydania ostatecznej oceny. Trzeba regularnie obserwować swoje gołębie. Negatywnym znakiem są wahania wagi ciała przy takim samym sposobie żywienia. Gołębie, które od razu tracą na wadze, gdy dostają mniej karmy, nie wytrzymają trudów lotu i związanego z tym wysiłku.

Jeśli posiadają dobry zmysł orientacji, to na krótkich lotach mogą osiągać zadowalające wyniki, ale na pewno zawiodą na lotach średnio- i długodystansowych.

Jeszcze lepszym sposobem na sprawdzenie zdolności fizycznych młodych gołębi są loty konkursowe. Duża utrata masy ciała po przebyciu krótkiego dystansu nie jest dobrą oznaką. Ale...

[...]

U gołębi mniej witalnych najczęściej pierzenie zaczyna się normalnie, ale gdy nadchodzi czas wymiany lotek końcowych, pojawiają się problemy. Nowe lotki końcowe są za wąskie i za długie, takie gołębie nie odnawiają prawidłowo drobnego upierzenia, a jakość piór pozostawia wiele do życzenia. Znaki wodne na piórach zrzuconych w czasie lotu nie są raczej wadą. To zwykle wynik tego, że odnawianie piór zbiegło się przypadkowo w czasie z okresem dużego wysiłku lotowego. Gdy gołąb wypocznie, pióra znowu rosną normalnie. Takie drobne wady pojawiają się tylko na pojedynczych piórach pierwszego rzędu i są widoczne jako wąskie paski. Nieprawidłowości w rozwoju piór drugiego rzędu u młodych gołębi są rzadsze, ale częściej występują u gołębi lotowych. Jednak ta wada nie wpływa negatywnie na wykonywanie przyszłych zadań i nie jest oznaką braku witalności.

[...]

Młode jesienne

Hodowcy określają tym mianem młode gołębie, które nie mogą uczestniczyć w lotach konkursowych, ponieważ są jeszcze za małe i za młode. Taka granica czasowa to połowa maja. Młode, które urodziły się przed tym czasem, osiągają odpowiedni wiek, by brać udział w lotach konkursowych młodych gołębi.

Takim widocznym znakiem dojrzałości młodego gołębia do udziału w lotach jest zrzucenie trzeciego pióra pierwszego rzędu.

Ale to tylko taki punkt orientacyjny i nie wolno go używać schematycznie do każdej sytuacji. Gołębie wolno się pierzące mogą uczestniczyć w lotach wcześniej, te z szybszym procesem pierzenia już na pierwszym locie konkursowym mają za sobą zrzucenie większej ilości piór pierwszego rzędu. Wspominałem już w innym miejscu, że nic nie zastąpi szkolenia gołębi lotowych w ich młodym wieku. Wyszkolenie młodych gołębi jesiennych i uczynienie z nich znakomitych gołębi lotowych to specjalny problem.

[...]

Potem muszą minąć następne dwa lata, by można było ostatecznie ocenić wartość takiego potomstwa. Ale cierpliwość to cnota, która w sporcie gołębiarskim przynosi wymierne efekty. Swoje cele osiągnie tylko taki hodowca, który jest dokładny i systematyczny w prowadzeniu swojego stada.

Cały artykuł dostępny w # 9/2019


Powrót:

Przeczytaj także

O nas

Miesięcznik “Złoty Gołąb” to odpowiednie źródło wiedzy dla hodowców, którzy są ciekawi sztuki lotowania i hodowania gołębi przez mistrzów.

Skontaktuj się

Logotyp